Styrelsen

"Christofer Sjöberg ordförande Forsheda Näringsliv
Lisa Nelander Vice ordförande Forsheda Näringsliv
Sebastian Mårtensson sekreterare LRF suppleant
Petra Sjöberg kassör Forsheda Näringsliv suppleant
Torbjörn Ohlsson Moderaterna
Linda Gustafsson LRF
Stefan Mauritsson Forsheda IF
Thomas Pettersson Centerpartiet

VAKANT Socialdemokraterna
Birgitta Persson Forsheda IF suppleant
Patrik Ljungkvist Centerpartiet suppleant
Ulf Dovhammar Moderaterna suppleant
Lennart Palm Socialdemokraterna suppleant
Victor Magnusson Forsheda Näringsliv suppleant

Styrelsen är uppdelad i arbetsgrupper med olika ansvar. För mer info och frågor maila: forshedabadet@gmail.com